Obchodní podmínky

Provozovatel: Látky Mráz s.r.o.
Sídlo: Haškova 10, Praha 7 – Letná, 170 00

Provozovatel nezodpovídá za obsah nahraný uživateli serveru Chlubírna.cz.

Registrace na serveru Chlubírna.cz je zcela zdarma.

Registrací a užíváním webových stránek Chlubírna.cz Uživatel projevuje souhlas s pravidly používáním těchto webových stránek:

  1. Uživatel prohlašuje, že je autorem vložených fotografií, nebo má souhlas jejího autora s jejím zveřejněním.
  2. Pokud uživatel vloží cizí fotografii bez souhlasu autora nebo fotografii jiného vlastníka staženou z internetu se vystavuje možnému trestnímu stíhání podle ustanovení § 270 (dále též „trestný čin porušení autorského práva“) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Uživatel nesmí vložit fotografie bez souhlasu osob, které jsou na fotografiích zachycené, a to dle Evropského nařízení GDPR.
  4. Uživatel nesmí vložit komerční fotografie, které obsahují loga, nápisy a názvy firem.
  5. Uživatel nesmí bez souhlasu Provozovatele stahovat, upravovat či odstraňovat zdrojový kód, programové nebo technické prostředky na Chlubírna.cz, jakož i instalovat na Chlubírna.cz jakékoli zdrojové kódy, programy nebo data třetích osob. Uživatel odpovídá za škody způsobené porušením výše uvedeného.

Práva uživatelů

Uživatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, provádět změny v osobních údajích dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má také právo požádat o odstranění osobních údajů z registru serveru Chlubírna.cz dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel zachází s veškerými informacemi uvedenými uživateli při registraci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Provozovatel Látky Mráz s.r.o. využívá poskytnuté údaje jen v souvislosti s provozem webových stránek jím provozovaných.

Mobilní aplikace Chlubírna

Aplikace Chlubírna dostupná na Google play a Apple Appstore nesbírá žádná osobní data. Dostupná je pouze dobrovolná registrace, která vyžaduje pro přihlášení zadání emailové adresy.